Tilinpäätös, veroneuvonta ja veroilmoitus Kouvolan ja Kymenlaakson alueilla

Tilinpäätös ja veroilmoitukset Kouvolassa


Vaivaton tilinpäätös asiantuntevasta tilitoimistosta. Tilinpäätöstä tarvitaan myös veroilmoitusta laadittaessa. Tilihelppi Oy auttaa sinua tilikauden päättyessä. Tarjoamme myös veroneuvontaa.


Tilihelppi Oy laatii lakisääteiset tilinpäätökset asiakasyritysten liiketoiminnan tueksi. Autamme myös yritystoiminnan analysoinnissa ja suunnittelussa. Tilinpäätös antaa suoraviivaista tietoa yrityksen kannattavuudesta, omaisuudesta sekä mahdollisista veloista.


Ketterä kirjanpitotoimisto


Tilihelppi Oy on pieni ja ketterä, ketjuun kuulumaton tilitoimisto. Tilihelpin vakituinen henkilökunta tuntee hyvin yrityksen asiakaskunnan ja voimme tarjota yksilöllistä ja asiakkaan tarpeita hyvin palvelevaa räätälöityä palvelua. Tilitoimistomme sijaitsee Kouvolan Myllykoskella ja palvelemme yrityksiä laajasti koko Kymenlaakson alueella.

Tilihelppi Oy on palvellut asiakkaita menestykkäästi jo vuodesta 2006. Pienessä tilitoimistossa saat aina henkilökohtaista palvelua aina yrityksen perustamisesta tilinpäätösasioihin. Palvelemme asiakkaitamme läpi koko yrityskaaren. Tarjoamme apua yritystoimintaa suunnittelevalle tai taloudellista näkökulmaa toimivan yrityksen kehittämiseen. Neuvomme myös yrityksen verotukseen tai vaikkapa yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Käytössämme on sähköiset kirjanpito-ohjelmistot.


Mikä on tilinpäätös?


Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta sekä muista mahdollisesti tarvittavista liitetiedostoista. Tilinpäätös tulee laatia viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Kun yrityksen kirjanpito on koottu tilinpäätökseen, on helppo tarkastella yrityksen kannattavuutta. Ovatko tuotteiden ja palveluiden hinnat sellaisia, joilla kannattaa myydä ja millaiset ovat yrityksen kulut. Tilinpäätös toimii hyvänä työkaluna, kun pohditaan yrityksen tulevaisuutta, erilaisia investointeja tai vaikkapa työntekijän palkkaamista.

Tilinpäätöstä tarvitaan myös esimerkiksi yrityslainaa hakiessa tai yrityksen myyntiä suunniteltaessa. Tilinpäätös toimii apuna myös veroilmoituksen teossa, siitä on helppo tarkastaa yrityksen tuotot, kustannukset sekä omaisuus.


Veroilmoitukset ja veroneuvonta


Yrityksen verotus voi joskus tuntua monimutkaiselta, etenkin jos kyseessä on iso yritys, tai yrityksen liiketoiminta on laajaa. Tarjoamme kattavaa veroneuvontaa kaikenkokoisille yrityksille. Ennakoiva verotuksen hallinta säästää aikaa ja vaivaa. Mikäli verotuksen kanssa tulee puutteita tai muita ongelmia, se voi johtaa pitkiin ja monimutkaisiin prosesseihin verohallinnon kanssa.

Kokeneet kirjanpitäjät tuntevat hyvin eri alat ja eri yhtiömuotojen verotuksen. Selvitämme mikä on sinun yrityksellesi parhaimmat tavat toimia verotuksellisesti sekä liiketoiminnallisesti. Asiantuntijamme auttavat sinua niin arvonlisäverojen kanssa, ennakkoverotuksessa, yrittäjän ja osakkaan verotuksissa sekä muissa veroasioissa, kuten osakeyhtiön yhteisöveroissa.


Kun etsit asiantuntevaa tilitoimistoa, ota yhteyttä!